ייעוץ מס

תנאי קבלה

 • תושב ישראל.
 • תעודת בגרות
 • אי רישום פלילי.
 • סוג 2 בהנה"ח.
 • לימוד בבית ספר (שקיבל הכרה ממועצת יועצי המס).
 • עמידה בבחינות יועצי מס.
 • התמחות במשך שנה.

תוכנית הלימודים:
דיני מיסים א'

 • מבוא, הכנסות, הוצאות, פחת, הפסדים.
 • דוחות וידיעות , הליכי שומה, הימנעויות ממס, תכנוני מס החייבים במס.
 • מיסוי תאגידים.

דיני מיסים ב'

 • מע"מ.
 • רווחי הון והקצאת מניות לעובדים.
 • מיסוי בינלאומי.
 • מיסוי מקרקעין.
 • דיני מיסים ג'

דיני מיסים ג'

 • מיסוי יחיד.
 • ניהול ספרים.
 • גביה וניכוי במקור.
 • הצהרות הון.
 • חוק עידוד השקעות הון, חוק התאומים, המוסד החלטות מיסוי.
 • עבירות מס, זכויות של יועץ המס, אתיקה.

חשבונאות

 • הנה"ח.
 • חישובים מסחריים.
 • מלאי- עלות המכר.
 • חברות ותקבולים תשלומים.
 • בסיסי דווח מזומן מצטבר.
 • שותפויות.
 • עסקה משותפת.
 • משגור.
 • התאמות.
 • קבלנים.
 • ביקורת.
 • עסקאות ייבוא.
 • דוחות כספיים.
בניית אתרים 2all