01 מקוון

    מילוי הטופס באופן מקוון באמצעות הסמארטפון או המחשב.

 
קבלת הקובץ ישירות למערכת השכר וניהול העובדים.


 

יתרונות המערכת לעובד

  • קיצור תהליך המילוי.
  • מניעת טעויות וחוסרים במילוי הטופס, בהתבסס על בקרות לוגיות מפותחות.
  • חישוב מס נכון, ללא פגיעה בנטו.

 

יתרונות המערכת למעסיק

  • קיצור זמן הטיפול בטפסים והפחתת כמות הפניות לחשבות.
  • חסכון בעלויות נייר, הדפסה, עיטוף ומשלוח.
  • ארכוב מלא וממוחשב של טופס 101 על נספחיו.
  • בקרה ומעקב יעילים אחר מילוי הטופס ע"י העובדים.
 
בניית אתרים 2all